معرفی یک خطی یک رمان!

.

./.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

هر چند مدت هاست که این صفحه سفید مجازی به روز نشده و هر چند نیمه تعطیل است و هر چند دیگر مخاطبی هم ندارد. با این حال به قول هدایت یک مرتبه هوسش چنگ زد به دلم که چند خطی را برای سایه ام بنویسم!

همین چند روز پیش بالاخره بعد از مدت ها یک رمان خوب یا بهتر است بگویم خیلی خوب از دوست نویسنده ام علی چنگیزی خواندم. رمان "پنجاه درجه بالای صفر" که دوستش دارم و آنقدر خوب است که مطمئنم ویر دوباره خواندن و تورق کردنش به جانم خواهد افتاد.

 

همین.

/ 3 نظر / 20 بازدید
شاباجی خاتون

مخاطب دارد جانم.دست از این یک طرفه قضاوت کردن ها برنداشته اید هنوز؟! باید می گفتی برای سایه ام و کسی که سر میزند تا بخواند.بع له.

ژاله

سفر نه صفر! پنجاه درجه بالای سفر??

ژینوس

یکطرفه قضاوت کردن که کار شماست، البت!