گاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدمی گاهی چه ساده می بازد و چه سخت رنج می کشد، برای آن باخت ساده!

 

همین.

/ 2 نظر / 23 بازدید
جهان

حاضر...

همین

حقیقت محض