ماهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاش شده بود ماهی نباشم، تا از دست های خطاکار تو نلغزم به رود.

 

 

همین.

/ 2 نظر / 62 بازدید
جهان

مردم همه تو را به خدا سو گند می دهند اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند می دهم ! قیصر

شهلا

لغزیدن سرشت ماهیست چندان که پریدن سرشت پرنده! کاش تو کمی محتاط تر بودی یا دست هایت خطاکار نبودند!