گاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاهی نمی شود، هر کاری می کنی نمی شود، به تقلا کردن و دست و پا زدن و این چیزها هم نیست، نمی شود که نمی شود. فقط همین.

 

 

 

 

همین.

/ 1 نظر / 21 بازدید
همین

تقصیر تقدیره!!!!