گره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی گاهی گوشه های گنگ و گره های کوری دارد که با هیچ دندانی نمی شود بازشان کرد، حتا دندان پلنگ.

/ 0 نظر / 20 بازدید