اندوح کاتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رمانم را، یعنی رمان سومم را به نام " اندوح منالیزا" آقبت به نشر چشمه سپردم، امید که از هزارتوهای اداره ممیزی ارشاد جان سلامت به در برد.

 

آمین!

/ 1 نظر / 23 بازدید
جهان

آمین.بی صبرانه منتظر چاپ هستیم که بخونیم....