حافظ خوانی

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

مــا را ز خیال تو چه پروای شراب است        خـُـم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است

 

 

همین.

.

.

.

.

.

.

ماما

/ 1 نظر / 23 بازدید
جهان

ما حاصل خود در سر خمخانه نهادیم محصول دعا در ره جانانه نهادیم